Νέα

Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2012

ΑΡΧΑΙΑ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ
Η αρχαία Αιγυπτιακή αστρολογία σύμφωνα με τις ιστορικές μελέτες φαίνεται να εμφανίζεται στα μέσα της τρίτης π.Χ. χιλιετίας. Η προέλευση της ανάγεται στον πολιτισμό της αρχαίας Βαβυλώνας, από τον οποίο οι Αιγύπτιοι, απορρόφησαν βαθιές γνώσεις, τις οποίες εξέλιξαν και εμβάθυναν πολύ περισσότερο. Οι Αιγύπτιοι έδωσαν μυθικές έως και θεϊκές διαστάσεις στους «δείκτες» του ουράνιου θόλου, και αποκρυπτογράφησαν τις θετικές και αρνητικές ενέργειες που εξέπεμπαν τα αστρονομικά φαινόμενα εκείνης της εποχής, και ανέλυσαν τον τρόπο που επηρέαζαν την μοίρα και το πεπρωμένο των ανθρώπων. Πρώτοι οι Αιγύπτιοι επινόησαν και εφάρμοσαν το πρώτο ημερολόγιο στον κόσμο, το οποίο βασιζόταν αρχικά στους μηνιαίους κύκλους της Σελήνης και αργότερα στην ετήσια περιστροφή του Ήλιου γύρω από τους πλανήτες, τους σταθερούς αστέρες, και τους ζωδιακούς αστερισμούς. Η μελέτη των άστρων τους βοήθησε επίσης, στην πρόγνωση των διάφορων μετεωρολογικών φαινομένων, αλλά κυρίως στον καθορισμό των εποχιακών αυξομειώσεων και στην στάθμη των νερών του ιερού ποταμού Νείλου, φαινόμενα που επιδρούσαν και στιγμάτιζαν με καταλυτικό τρόπο την ζωή και την ανάπτυξη αυτής της χώρας. Ο Σείριος ο απλανής αστέρας της ανατολής, που συνορεύει με την αστρική συστάδα του Καρκίνου πάνω στην εκλειπτική ζώνη, ήταν συνδεδεμένος με τον μύθο της θεάς Ίσιδας, και του Όσιρη, του βασιλιά Ήλιου, καθώς και με τις έννοιες της ζωής, του θανάτου και της αναγέννησης που τους είχαν αποδώσει οι αρχαίοι Αιγύπτιοι. Δηλαδή η γέννηση της ζωής, συμβολιζόταν με την άνοδο του θεού Ήλιου (Ρα) στον ορίζοντα, και η δύση του με την κάθοδο στον κάτω κόσμο (Άμμων). Είναι σε όλους μας γνωστό ότι οι πυραμίδες της Γύζας στην κοιλάδα των βασιλέων, είναι κτισμένες στην δυτική όχθη του Νείλου (δύση-θάνατος-φθορά) και κατασκευασμένες έτσι ώστε ν' αντικρίζουν την θεϊκή αστρική τριάδα που σχηματίζουν μεταξύ τους ο Ορίωνας (Όσιρις-ζωή-θάνατος), ο Σείριος (Ίσιδα-αναπαραγωγή-αναγέννηση) και Ο Θούμπαν, (Ηorus-διαιώνιση), διότι αυτούς τους αστρικούς δείκτες τους θεωρούσαν ως καθοδηγητές της πορείας των ψυχών μετά θάνατον, προς στην αθανασία Εκτός από την λατρεία του θεού Ήλιου (Ρα-Όσιρις) και της Ίσιδας (Σελήνη- Σείριος), μια άλλη σημαντική θεότητα εκείνης της εποχής, ήταν ο Θώθ, ο Ερμής ο Τρισμέγιστος, κατά τους Έλληνες, ο απόλυτος γνώστης των νόμων των αρχών και των κανόνων των αποκρυφιστικών και ιερών γνώσεων, αλλά και ο καταγραφέας των πράξεων των ανθρώπων στην διάρκεια της επίγειας ζωής τους. Η ανατέλλουσα Αφροδίτη (Ιστάρ), και ο μεταμεσονύκτιος Ερμής (Σετ η Θώθ), θεωρούνταν ανώτερες θεότητες με διπλές όμως φύσεις, καθώς η επίδραση τους ήταν σε πολλές περιπτώσεις σκοτεινή και αδιερεύνητη, (Ερμής-μορφή Σετ) κυρίως όταν η τροχιά τους ήταν σε απόλυτη ευθυγράμμιση με την τροχιά του Ήλιου, όπου γινόντουσαν «αόρατοι» επειδή ήταν καλυμμένοι από το λαμπερό φως του. Όταν λοιπόν συνέβαινε αυτό το φαινόμενο οι αρχαίοι Αιγύπτιοι το θεωρούσαν ως προάγγελο θανάτου και καταστροφών, καθώς όσο διαρκούσε αυτή η πλανητική ταύτιση, πίστευαν ότι βρισκόντουσαν σε περίοδο μετασχηματισμού και αποσύνθεσης, που θα έδινε την σειρά της σ' ένα νέο κύκλο ζωής, όταν αυτή η πλανητική σύνοδος έμπαινε σε φάση απόκλισης (Ερμής-μορφή Θωθ). Από τότε έχει επικρατήσει η αστρολογική άποψη ότι όταν ο Ερμής βρίσκεται σε στενή σύνοδο με τον Ήλιο θεωρείται «κεκαυμένος». Ενώ κεκαυμένη ζώνη (δυσμενής-καταστροφική) επίσης θεωρούσαν την περίοδο που η τροχιά του Ήλιου διέσχιζε τις 15ο του Ζυγού, μέχρι τις 15ο του Σκορπιού, καθώς αυτό συνέπιπτε με την εποχή του Φθινοπώρου, δηλαδή την μείωση του ηλιακού φωτός, και την αύξηση του λυκόφωτος. Αντίθετα γιόρταζαν την εποχή που ο Ηλιακός δίσκος (Ρα) βρισκόταν στο απόγειο της λαμπρότητας στο ζώδιο του Καρκίνου και ανέτειλε μαζί με τον Σείριο (τέλος Ιουνίου- με αρχές Ιουλίου). Σημείο έναρξης του θερινού ηλιοστασίου, που εποχιακά συνέπιπτε με την παλίρροια των νερών του ποταμού Νείλου, και την αρχή του νέου γεωργικού τους έτους. Ενώ η περίοδος της συγκομιδής ήταν ο Φεβρουάριος, ο μήνας που ο θεός Ήλιος διένυε τους Ιχθείς, το ζώδιο που θεωρούσαν ότι κυβερνούσε η θεά Ίσιδα. Ο πύρινος Άρης λεγόταν Horus του ορίζοντα, ο Δίας επίσης Αmon η Amen, ενώ ο Κρόνος εικονιζόταν στα ιερογλυφικά με το κεφάλι ενός γερακιού και το σώμα ενός ταύρου. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι εκτός από την κατασκευή του πρώτου ημερολογίου στην ιστορία της ανθρωπότητας, είχαν υποδιαιρέσει τον ζωδιακό κύκλο σε τριάντα ίσα τμήματα (δεκαήμερα), στα οποία θεωρούσαν ότι κατοικούσαν θεότητες και πνεύματα με αρνητική η θετική επιρροή για την ζωή τους και την υγεία τους. Ο αρχαίος αιγυπτιακός πολιτισμός αναπτύχθηκε πριν από πέντε χιλιάδες χρόνια, όταν το κοσμικό ρολόι του μεγάλου έτους, διένυε την εποχή του Ταύρου. Η εποχή αυτή σημαδεύτηκε από την ανάπτυξη και την πρόοδο των θετικών επιστημών, των μαθηματικών και της γεωμετρίας (χαρακτηριστικά του ζωδίου του Ταύρου), αλλά και από τις μεγάλες κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες, καθώς και την διάθεση έρευνας και γνώσης σε θέματα αποκρυφισμού, μυστικισμού, τελετουργιών, δεισιδαιμονίας και εμβάθυνσης των μυστηρίων σε θέματα ζωής, θανάτου και αναγέννησης (χαρακτηριστικά πολικού ζωδίου-Σκορπιός). Η ουράνια αστρολογική αλληγορία που αγκάλιασε όλες τις πτυχές του αρχαίου Αιγυπτιακού πολιτισμού, απλώθηκε ανά τους αιώνες σε όλους τους μετέπειτα πολιτισμούς, και έγινε σηματοδότης γνώσεων σε όλες τις αναζητήσεις και ανιχνεύσεις των νεώτερων ερευνητών.

ΖΩΔΙΑ
Σύμφωνα με τις αιγυπτιακές γραφές στα ιερογλυφικά, και τις απεικονίσεις στις τοιχογραφίες, η αρχή του Αιγυπτιακού ζωδιακού κύκλου, ξεκινούσε από το ζώδιο της Παρθένου (αντί για το ζώδιο του Κριού, που όπως όλοι ξέρουμε, θεωρείται συμβολικά το σημείο έναρξης του ζωδιακού μας κύκλου) και τελείωνε με το ζώδιο του Λέοντα. Η θεωρία αυτή συνέπιπτε με το γεγονός ότι μετά την αύξηση των νερών του Νείλου, το διάστημα του Ιουλίου, προς το τέλος του Αυγούστου, (περίοδος που ο Ήλιος διένυε την Παρθένο) το έδαφος της Αιγύπτου ήταν γόνιμο για την σπορά, ενώ η συγκομιδή γινόταν το διάστημα της πρώιμης Άνοιξης, δηλαδή στο τέλος του Μαρτίου. Στοιχείο που ενισχύει αυτή την θεωρία ήταν ότι η ιερή προτομή της Σφίγγας, που βρίσκεται στην περιοχή των πυραμίδων, ξεκινούσε από το σώμα μιας κοπέλας (Παρθένος), και τελείωνε με την ουρά του λιονταριού (Λέων).
Thoth - Παρθένος [29/8- 27/9]
Τα ιστορικά αρχεία βεβαιώνουν ότι αυτός ο μήνας ήταν από τους πιο σημαντικούς στην αρχαία Αίγυπτο, καθώς τον θεωρούσαν ως σημείο έναρξης του γεωργικού τους έτους, ένα πολύ σημαντικό γεγονός γι' αυτούς, καθώς η οικονομική ανάπτυξη και η ευημερία της χώρας εξαρτιόταν άμεσα και κατά πολύ από την ετήσια γεωργική σοδειά της. Προσδιόριζαν την φύση αυτού του ζωδίου διπλή, όπως και τον κυβερνήτη του τον Ερμή, τον πλανήτη που πότε εμφανιζόταν ως δαιμόνιος Σεθ, και πότε ως σοφός Θωθ. Τα άτομα που ήταν γεννημένα σ' αυτό το ζώδιο τα θεωρούσαν ιδιαίτερα ακριβή, μεθοδικά και πρακτικά. Όμως θεωρούσαν επίσης ότι έκρυβαν αρκετή ιδιοτέλεια, παραδοπιστία, και διχασμό προσωπικότητας που είχε αντίκτυπο στην συμπεριφορά τους.
Horus - Ζυγός [28/9- 27/10]
Η περίοδος κατά την οποία ο Ήλιος έχανε ένα μεγάλο μέρος της λάμψης του, και η νύχτα είχε μεγαλύτερη διάρκεια από την ημέρα. Για τους Αιγύπτιους, η περίοδος αυτή σηματοδοτούσε το χάσμα μεταξύ της ζωής και του θανάτου, της φθοράς και του τέλους. Αυτό το γεγονός συσχετιζόταν άμεσα με το φαινόμενο της άμπωτης των νερών του ποταμού Νείλου που συνέβαινε ταυτόχρονα την ίδια εποχή και είχε άμεση επίπτωση στην καθημερινότητα τους. Τα άτομα που είχαν γεννηθεί σε αυτό το ζώδιο τα θεωρούσαν ιδιαίτερα θαρραλέα, που όμως δεν είχαν την δύναμη να ξεφύγουν εύκολα από τις παγίδες που τους επιφύλασσε η μοίρα και το περιβάλλον τους, γι' αυτό και πίστευαν ότι ήταν πολύ τρωτά και ευάλωτα στους διάφορους κινδύνους.
Wadget - Σκορπιός [28/10- 26/11]
Οι Αιγύπτιοι συνδύασαν αυτό το ζώδιο με την εποχή της ξηρασίας και των θυελλωδών ανέμων που ερχόντουσαν από την έρημο της Σαχάρας. Ήταν η περίοδος που τα νερά του ποταμού Νείλου, κατέβαιναν στην χαμηλότερη στάθμη τους, και όλη η γύρω περιοχή κατακλυζόταν από τους δηλητηριώδεις σκορπιούς, που τους έφερναν οι καυτοί άνεμοι της ερήμου. Ο αστερισμός αυτού του ζωδίου, είχε σύμβολο την βασιλική κόμπρα, που αντιπροσώπευε γι' αυτούς την δύναμη, την εξουσία και την γνώση. Αυτοί που είχαν γεννηθεί σ' αυτό το ζώδιο ήταν άνθρωποι που είχαν πολύ σημαντικές ψυχικές δυνάμεις και ήταν πολύ ευσυνείδητοι και πιστοί στις οικογενειακές αρχές. Στα αρνητικά τους χαρακτηριστικά ανήκουν η απληστία τους για το χρήμα, η φιλοδοξία και η υπεροψία.
Sekhmet - Τοξότης [27/11-26/12]
Η Σεχμέτ στην αρχαία αιγυπτιακή θρησκεία ήταν η θεά του πολέμου και του φθόνου, έτσι θεωρούσαν ότι οι εκπρόσωποι αυτού του ζωδίου, είχαν βίαιη και άξεστη συμπεριφορά προς τους άλλους, κι' αυτό σε πολλές περιπτώσεις ήταν η αιτία που ενέπνεαν εχθρότητες και ανταγωνισμούς στο περιβάλλον τους. Όμως είχαν εξαιρετικές ικανότητες και συνήθως διέπρεπαν στον χώρο των πολεμικών τεχνών και του κυνηγιού. Στα υπέρ τους ήταν η ευγλωττία, η δύναμη και η αντοχή στις δύσκολες συνθήκες, Τον μήνα αυτόν οι Αιγύπτιοι τον θεωρούσαν ιδιαίτερα σημαντικό για τον έλεγχο των όπλων και των αρμάτων τους και την οργάνωση του στρατού, καθώς τα νερά του Νείλου ήταν ακόμα στην χαμηλότερη στάθμη τους, και αυτό αποτελούσε σήμα κινδύνου για την ασφάλεια της χώρας τους.
Sphinx η Σφίγγα - Αιγόκερως [27/12- 25/1]
Την Σφίγγα στην αρχαία Αίγυπτο την θεωρούσαν ως «φύλακα» των θησαυρών τους, και πίστευαν ακράδαντα, ότι μπορούσε να πάρει την μορφή οποιαδήποτε άλλου πλάσματος. Οι γνώστες της Αιγυπτιακής αστρολογίας πίστευαν ότι οι εκπρόσωποι αυτού του ζωδίου, ήταν άτομα που είχαν την «μαγική» ικανότητα να μετατρέπουν τις οποιεσδήποτε συνθήκες προς όφελος τους και να βγαίνουν κερδισμένοι. Τους θεωρούσαν επίσης επικριτικούς, αυστηρούς και με ανεξιχνίαστα συναισθήματα και σκέψεις, όπως το ανερμήνευτο χαμόγελο της Σφίγγας. Διέθεταν πνευματώδες χιούμορ που αιχμαλώτιζε τους άλλους, αλλά ταυτόχρονα έκρυβαν πονηριά, και έντονη ανάγκη για αναγνώριση και διάκριση προκειμένου να ικανοποιήσουν την την υπεροπτική φιλοδοξία για την κατάκτηση των στόχων τους.
Shu - Υδροχόος [26/1- 24/2]
Αυτός ο ιδιαίτερος αστερισμός είχε εμπνεύσει διάφορους μύθους στους αρχαίους Αιγύπτιους, ο πιο επικρατέστερος όμως, και αυτός που είχε συνδεθεί περισσότερο με αυτό το ζώδιο, ήταν αυτός του όμορφου αγοριού Antinous, που έμοιαζε κατά πολύ με τον μύθο του Γανυμήδη. Ο Shu κατά την αιγυπτιακή μυθολογία ήταν ο θεός του φωτός και του ανέμου. Γι' αυτό και θεωρούσαν τα άτομα που είχαν γεννηθεί κάτω από αυτό τον αστερισμό ιδιαίτερα δημιουργικά ταλαντούχα, ευσυνείδητα, και εμπνευσμένα. Όμως ταυτόχρονα πίστευαν ότι είχαν μειωμένη αυτοπεποίθηση και έλλειψη θάρρους, γεγονός που τους οδηγούσε συχνά σε αποτυχίες και απώλειες μεγάλων ευκαιριών. Όποτε όμως τα ταλέντα τους γινόντουσαν αποδεκτά η επιτυχία τους ήταν σίγουρη.
Ίσις - Ιχθείς [25/2- 26/3]
Στην αρχαία Αίγυπτο αυτή η εποχή ήταν μια από τις σπουδαιότερες ημερολογιακά, καθώς συνδεόταν με το αποτέλεσμα της ετήσιας συγκομιδής τους. Γι' αυτό και είχαν τοποθετήσει ως κυβερνήτη αυτού του ζωδιακού μήνα την ευμενή γι' αυτούς θεά Ίσιδα, ως προστάτιδα της παραγωγής του πλούτου και της αφθονίας για τα υλικά αγαθά τους. Έτσι λοιπόν και στους εκπροσώπους αυτού του ζωδίου είχαν αποδώσει χαρακτηριστικά πειθαρχίας, ιδεαλισμού, και αξιοπιστίας. Επίσης θεωρούσαν ότι λειτουργούσαν πολύ έντονα με την διαίσθηση και την φαντασία τους, και ότι ήταν ιδανικοί για να βοηθούν τους άλλους και να τους βρίσκουν λύσεις σε πολύ δύσκολες και σοβαρές υποθέσεις. Η έντονη αίσθηση του χιούμορ που διέθεταν τους έκανε αρκετά δημοφιλείς.
Όσιρις - Κριός [27/3- 25/4]
Περίοδος προσμονής χαρακτηριζόταν αυτό το διάστημα, καθώς η επερχόμενη έναρξη του θερινού ηλιοστασίου ήταν πια πολύ κοντά ημερολογιακά, και η οποία ανακοίνωνε την άφιξη του Σείριου που ήταν το μυθικό αστέρι της Αιγύπτου. Ο Όσιρις ήταν γι' αυτούς ο θεός του κάτω κόσμου, και είχαν συνδέσει την επιρροή του με αυτό το ζώδιο επειδή πίστευαν ότι οι εκπρόσωποι του, είναι άτομα γεννημένοι αρχηγοί με πολλές όμως εσωτερικές εντάσεις και συναισθηματικές διακυμάνσεις, γι' αυτό και ήταν πολύ συχνά παρεξηγημένοι από τους άλλους. Δυναμικοί, ευφυείς, και πολύ τολμηροί, παγιδευόντουσαν όμως συχνά σε κινδύνους που ήταν δύσκολο γι' αυτούς να προβλέψουν και ν' αποφύγουν. Επόμενο ήταν να έχουν συχνές αποτυχίες σε ευθύνες η παράτολμα σχέδια που ήθελαν να εφαρμόσουν.
Amun - Ταύρος [26/4- 25/5]
Σύμφωνα με τις πεποιθήσεις των αρχαίων Αιγυπτίων ο θεός Άμμων, εθεωρείτο ο δημιουργός του επίγειου κόσμου, γι'αυτό και του είχαν δώσει εξέχουσα θέση ανάμεσα στους υπόλοιπους θεούς. Πίστευαν ότι τους εκπροσώπους αυτού του ζωδίου τους τύλιγε μια υπερφυσική «αύρα», που τους έδινε ισχυρή αυτοπεποίθηση και θάρρος, γεγονός που τους έκανε άριστους ηγέτες σε πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο. Ο ισχυρός τους χαρακτήρας, τους έδινε την δυνατότητα να καθοδηγούν τους άλλους και να πετυχαίνουν πάντα τους στόχους τους. Στα αρνητικά τους είχαν την αδιαλλαξία, το πείσμα, και την κτητικότητα, και ήταν ανυποχώρητοι σ' αυτά που διεκδικούσαν. Ενέπνεαν στο περιβάλλον τους σεβασμό και κύρος, ιδιότητα που προερχόταν από τα χαρακτηριστικά του θεού Άμμωνα.
Hathur - Δίδυμοι [26/5- 24/6]
Ήταν μια θεά που η εξουσία της άγγιζε την γη και τον ουρανό, και είχε πολυδιάστατη επιρροή πάνω στους ανθρώπους. Οι εκπρόσωποι αυτού του ζωδίου χαρακτηρίζονταν από έντονες συναισθηματικές εναλλαγές, μεταξύ δυνατής αγάπης, ζήλιας και φθόνου. Ήταν άνθρωποι που δεν συγκρατούσαν τα πάθη τους, και γινόντουσαν έρμαια των απολαύσεων και της ακόρεστης ζωής. Γι' αυτό πολλές φορές έχαναν τα προνόμια και τις παροχές που τους έδινε η ζωή, και μπορούσαν να φτάσουν από το ψηλότερο επίπεδο στο πιο χαμηλό. Είχαν την έμφυτη ικανότητα να σχεδιάσουν και να προβλέψουν το αίσιο αποτέλεσμα μιας κατάστασης. Ήταν γοητευτικοί, ρομαντικοί, και είχαν την ικανότητα να προσελκύουν τους άλλους, κρύβοντας επιμελώς τις αρνητικές πλευρές του χαρακτήρα τους.
Φοίνικας - Καρκίνος [25/6-24/7]
Ο Φοίνικας χαρακτηρίζει την δύναμη της αναγέννησης μέσα από την φθορά. Συμβολίζεται από το πτηνό Φοίνικα που έχει την υπερκόσμια δύναμη ν' αναγεννιέται μέσα από τις στάχτες του. Η θεά Ίσιδα κυριαρχεί με την παρουσία της σ' αυτό το ζώδιο, καθώς εθεωρείτο θεά της γονιμότητας και της αναπαραγωγής. Το ζώδιο αυτό για τους αρχαίους Αιγύπτιους είχε εξέχουσα σημασία, καθώς η εποχή του συνέπιπτε με την πιο έντονη ηλιοφάνεια, γι' αυτό και του είχαν προσδώσει τις πιο ανώτερες θεϊκές δυνάμεις. Τα χαρακτηριστικά των ατόμων που είχαν γεννηθεί σε αυτό το ζώδιο ήταν, η ικανότητα τους να ελίσσονται αποτελεσματικά σε διάφορες καταστάσεις, και η αισιοδοξία τους, που πολλές φορές ξεχείλιζε και παρακινούσε θετικά και τους άλλους.
Anubis - Λέων [25/7-28/8]
Ο Ανούβης ήταν ο θεός του κάτω κόσμου, και κατά τους αρχαίους Αιγύπτιους, αυτός που υποδεχόταν και καθοδηγούσε τις ψυχές προς την αθανασία. Όπως το βασιλικό ζώδιο του Λέοντα ο συγκεκριμένος θεϊκός εκπρόσωπος είχε όλες τις εξουσίες του βασιλείου των ψυχών. Πίστευαν ότι αυτοί που είχαν γεννηθεί στο συγκεκριμένο ζώδιο είχαν έντονη αυτοπεποίθηση και δυνατό αυτοέλεγχο. Είχαν επίσης την τάση να εξουσιάζουν και να επιβάλλονται στο περιβάλλον τους. Πολλές φορές κατείχαν υψηλές θέσεις και αυτό τους έδινε την ικανοποίηση να εισπράττουν τον σεβασμό και την υποταγή των κατωτέρων τους. Στα θετικά τους χαρακτηριστικά συγκαταλέγονται η γενναιοδωρία, και η διάθεση τους να προσεγγίζουν και να συμπονούν τα προβλήματα των άλλων.
ΖΩΔΙΑΚΑ ΔΕΚΑΗΜΕΡΑ
Παρακάτω θα διαβάσετε τον τρόπο που χώριζαν τα δεκαήμερα οι αρχαίοι Αιγύπτιοι καθώς και το πνεύμα η την θεά που θεωρούσαν ότι κυβερνούσε το καθένα ξεχωριστά.
01-07 Ιανουαρίου ---> Νείλος
08-21 Ιανουαρίου ---> Άμμων-Ρα
22-31 Ιανουαρίου ---> Μοut
01-11 Φεβρουαρίου -> Άμμων-Ρα
12-29 Φεβρουαρίου -> Geb
01-10 Μαρτίου -------> Όσιρις
11-31 Μαρτίου -------> Ίσιδα
01-19 Απριλίου ------> Θώθ
20-04 έως 07/05 ----> Ηorus
08-27 Μαΐου ---------> Ανούβις
28-05 έως 18/06 ----> Σεθ
19-28 Ιουνίου -------> Νείλος
29/06 έως 13/07 ----> Ανούβις
14-28 Ιουλίου -------> Bastet
29/07 έως 11/08 ----> Σεχμέτ
12-19 Αυγούστου ---> Horus
20-31 Αυγούστου ---> Geb
01-07 Σεπτεμβρίου --> Νείλος
08-22 Σεπτεμβρίου --> Μουτ
23-27 Σεπτεμβρίου --> Bastet
28/09 έως 02/10 ----> Σύνολο
02-17 Οκτωβρίου ---> Βastet
18-29 Οκτωβρίου ---> Ίσιδα
30/10 έως 7/11 -----> Σεχμέτ
08-17 Νοεμβρίου ---> Θωθ
18-26 Νοεμβρίου ---> Νείλος
27/11 έως 18/12 ---> Όσιρις
19-31 Δεκεμβρίου --> Ίσιδα
Νείλος - Ειρηνοποιός, δοτικός, δεκτικός στις τιμές και στην δόξα, και ταγμένος στον εξαγνισμό της ψυχής του.

Άμμων-Ρα - Γενναιόδωρος, ηρωικός, άτρωτος, αυτός που εμπνέει εμπιστοσύνη στο περιβάλλον του.

Μοut [Θεά της νύχτας] - Κυνικός, ικανότητα επικοινωνίας με τους άλλους, συναισθηματικός πλούτος.

Geb - Ωραιοπαθής, ανάγκη για δέσμευση, ανασφάλεια και έντονη ευαισθησία.

Όσιρις - Τρωτός, διχασμένη προσωπικότητα, αλλά και ορμητικός

Ίσις - Υπερήφανη και επιτηδευμένη συμπεριφορά, με διάθεση αλληλοϋποστήριξης.

Θωθ - Τολμηρός, περιπετειώδης, κατακτητής, του αρέσει ν' αντιμετωπίζει κινδύνους.

Horus - Eγκεφαλικός με σπινθηροβόλο πνεύμα, με τάσεις να επιβάλλεται στους άλλους.

Ανούβις - Συμπονετικός, με ασταθείς διαθέσεις στην σκέψη και στην συμπεριφορά

Σύνολο - Νευρικός, μη ελεγχόμενος στον θυμό του, διάθεση για τελειότητα.

Bastet - Επιθυμία και διάθεση για ισορροπία με τάση να αφιερώνεται στους άλλους.

Σεχμέτ - Διορατικός, διαισθητικός και ηθικός αλλά γίνεται και δεσποτικός.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γεια σας

Email

astra

ΡΗΤΑ ΜΟΥ

ΟΣΟ ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟΝ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ ΠΑΝΤΑ ΘΑ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΤΑ ΑΝΕΒΕΙΣ ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΦΟΡΕΣ ΝΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑΣ ΚΑΤΡΑΚΥΛΩΝΤΑΣ

Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΜΑΣ ΑΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΜΑΣ ΕΚΕΙ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ.